İdari Personel

Dekanlık Dahili E-posta
Prof.Dr. Murat ARI Dekan 8201 mari@karatekin.edu.tr
Zekai YURT Fakülte Sekreteri 8202 zyurt@karatekin.edu.tr
Ertuğrul ŞÖHRET Dekanlık Sekreteri 8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili E-posta
Abdulmuttalip AKCAKAYA Bilgisayar İşletmeni 8211 akcakaya@karatekin.edu.tr
Bayram ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 8216 bozdemir@karatekin.edu.tr
Muhasebe Birimi Dahili E-posta
Mikayil ARİ Bilgisayar İşletmeni 8213 mikayilari@karatekin.edu.tr
Ergün ÇINAR Bilgisayar İşletmeni 8214 erguncinar@karatekin.edu.tr
Durmuş KAYIKCI Bilgisayar İşletmeni 8217 dkayikci@karatekin.edu.tr
Bölüm Sekreterlikleri Dahili E-posta
Naciye DOĞAN Kimya Mühendisliği Bölümü 8302 naciyedoganaratekin.edu.tr
Engin MANTAR Gıda Mühendisliği Bölümü 8352 enginmantar@karatekin.edu.tr
Ertuğrul ŞÖHRET Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
       
Santral Tel : +90 376 218 95 32 Faks : +90 376 218 95 36