İdari Personel

Dekanlık Dahili E-posta
Prof.Dr. Ahmet YARTAŞI Dekan V. 8201 yartasi@karatekin.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Deniz BAŞ Dekan Yardımcısı 8204 denizbas@karatekin.edu.tr
Zekai YURT Fakülte Sekreteri 8202 zyurt@karatekin.edu.tr
Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili E-posta
Abdulmuttalip AKCAKAYA Bilgisayar İşletmeni 8211 akcakaya@karatekin.edu.tr
Engin MANTAR Bilgisayar İşletmeni 8212 enginmantar@karatekin.edu.tr
Bayram ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 8216 bozdemir@karatekin.edu.tr
Muhasebe Birimi Dahili E-posta
Mikayil ARİ Bilgisayar İşletmeni 8213 mikayilari@karatekin.edu.tr
Durmuş KAYIKCI Bilgisayar İşletmeni 8217 dkayikci@karatekin.edu.tr
Ümit DEMİRBAĞ Bilgisayar İşletmeni 8215 umitdemirbag@karatekin.edu.tr
Bölüm Sekreterlikleri Dahili E-posta
Ertuğrul ŞÖHRET Kimya Mühendisliği Bölümü 8302 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
Ergün ÇINAR Gıda Mühendisliği Bölümü 8352 erguncınar@karatekin.edu.tr
       
Santral Tel : +90 376 218 95 32 Faks : +90 376 218 95 36