Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Yönelik Teknik Gezi Faaliyeti Yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Öğretim Görevlisi Didar Üçüncüoğlu başkanlığında, Çankırı ilinde faaliyet gösteren Salti Tuz ve Berrak Makarna fabrikalarına teknik gezi düzenledi.

İlk olarak Salti Tuz Fabrikasına giden öğrenciler, burada kaya tuzunun sofra tuzuna dönüşümü proseslerini ayrı ayrı yerinde inceleyip ayrıca fabrikanın otomasyon sistemi ile ne denli modern üretim yaptığını gözlemlediler.

Ayrıca Med-Mar Salti Tuz Tesislerinde; Tübitak TEYDEP destekli Ar-Ge Projesi kapsamında “Türk Tipi Termik Santral Dolaşımlı Tip Kojenerasyon Projesi”nin hayata geçirildiği ve bütün tesisin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının % 75 i kadarını karşılayarak örnek bir enerji yatırımı gerçekleştirildiği ve aynı zamanda akışkan yataklı dolaşımlı tip kazanda yerli ve çevremizde yer alan atıl toz kömür yakılarak ülke ekonomisine katkı sağlandığı görülmüştür.

Daha sonra Berrak Makarna fabrikasına geçen öğrenciler, fabrikada görev yapan gıda ve kimya mühendisleri nezaretinde tesisleri ve laboratuvarları gezerek yetkililerden teknik bilgiler aldılar.

Teknik geziden kareler :Duyuru Tarihi: 4.1.2016 1

Etiketler :

Etiketler