Tarihçe

Fakültemiz 01 Temmuz 2010 tarih ve 27628 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2010/560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz bünyesinde bölüm ve anabilim dalları açılması konusundaki teklifi, 29.09.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fakültemiz bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarının açılması uygun görülmüştür.

Kimya Mühendisliği Bölümü
Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilim Dalı
Elektronik Anabilim Dalı
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Sistemleri Anabilim Dalı
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı