Yönetim

  Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet YARTAŞI
  Dekan Yardımcısı V.
Yrd. Doç. Dr. Deniz BAŞ
  Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri
Zekai YURT