İdari Personel

Dekanlık Dahili E-posta
Prof. Dr. Mehmet ERDEM Dekan V. 8200 mehmeterdem@karatekin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DİLMAÇ Dekan Yardımcısı 8200 ofdilmac@karatekin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAŞ Dekan Yardımcısı 8200 denizbas@karatekin.edu.tr
Zekai YURT Fakülte Sekreteri 8200 zyurt@karatekin.edu.tr
Dekanlık Sekreteri 8200
Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili E-posta
Abdulmuttalip AKCAKAYA Bilgisayar İşletmeni 8211 akcakaya@karatekin.edu.tr
Bayram ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 8216 bozdemir@karatekin.edu.tr
Muhasebe Birimi Dahili E-posta
Bülent ERELİ Şef 8212 bereli@karatekin.edu.tr
Ergün ÇINAR Bilgisayar İşletmeni 8214 erguncinar@karatekin.edu.tr
Durmuş KAYIKCI Bilgisayar İşletmeni 8217 dkayikci@karatekin.edu.tr
Bölüm Sekreterlikleri Dahili E-posta
Naciye DOĞAN

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Kimya Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

8302 naciyedogan@karatekin.edu.tr
Ertuğrul ŞÖHRET

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

8215 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
       
Santral Tel : +90 376 218 95 32 Faks : +90 376 218 95 36