• İdari Personel

  Dekanlık Dahili E-posta
  Dekan 8200
  Dekan Yardımcısı 8200
  Zekai YURT Fakülte Sekreteri 8200 zyurt@karatekin.edu.tr
  Ertuğrul ŞÖHRET Dekanlık Sekreteri 8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
  Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili E-posta
  Abdulmuttalip AKCAKAYA Bilgisayar İşletmeni 8211 akcakaya@karatekin.edu.tr
  Bayram ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 8216 bozdemir@karatekin.edu.tr
  Muhasebe Birimi Dahili E-posta
  Bülent ERELİ Şef 8212 bereli@karatekin.edu.tr
  Mikayil ARİ Bilgisayar İşletmeni 8213 mikayilari@karatekin.edu.tr
  Ergün ÇINAR Bilgisayar İşletmeni 8214 erguncinar@karatekin.edu.tr
  Durmuş KAYIKCI Bilgisayar İşletmeni 8217 dkayikci@karatekin.edu.tr
  Bölüm Sekreterlikleri Dahili E-posta
  Naciye DOĞAN

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Kimya Mühendisliği Bölümü

  8302 naciyedogan@karatekin.edu.tr
  Bülent ERELİ

  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

  Gıda Mühendisliği Bölümü

  Makine Mühendisliği Bölümü

  8212 bereli@karatekin.edu.tr
  Ertuğrul ŞÖHRET

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

  8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
         
  Santral Tel : +90 376 218 95 32 Faks : +90 376 218 95 36