• İdari Personel

  Dekanlık Dahili E-posta
  Prof.Dr. Murat ARI Dekan 8201 mari@karatekin.edu.tr
  Dr. Öğr. Üy. Fatih Korkmaz Dekan Yardımcısı 8203 fkorkmaz@karatekin.edu.tr
  Zekai YURT Fakülte Sekreteri 8202 zyurt@karatekin.edu.tr
  Ertuğrul ŞÖHRET Dekanlık Sekreteri 8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
  Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili E-posta
  Abdulmuttalip AKCAKAYA Bilgisayar İşletmeni 8211 akcakaya@karatekin.edu.tr
  Bayram ÖZDEMİR Bilgisayar İşletmeni 8216 bozdemir@karatekin.edu.tr
  Muhasebe Birimi Dahili E-posta
  Mikayil ARİ Bilgisayar İşletmeni 8213 mikayilari@karatekin.edu.tr
  Ergün ÇINAR Bilgisayar İşletmeni 8214 erguncinar@karatekin.edu.tr
  Durmuş KAYIKCI Bilgisayar İşletmeni 8217 dkayikci@karatekin.edu.tr
  Bölüm Sekreterlikleri Dahili E-posta
  Naciye DOĞAN Kimya Mühendisliği Bölümü 8302 naciyedogan@karatekin.edu.tr
  Engin MANTAR Gıda Mühendisliği Bölümü 8352 enginmantar@karatekin.edu.tr
  Ertuğrul ŞÖHRET Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 8200 ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
         
  Santral Tel : +90 376 218 95 32 Faks : +90 376 218 95 36