Fakülte Sekreteri

Fakülte Sekreteri Sevilay Yıldırım
syildirim@karatekin.edu.tr
8202

İdari İşleri Birimi

Bilgisayar İşletmeni Bayram Özdemir
bozdemir@karatekin.edu.tr
8216

Personel Özlük İşleri

Bilgisayar İşletmeni Abdulmuttalip Akcakaya
akcakaya@karatekin.edu.tr
8211

Bölüm Sekreterliği

Bilgisayar İşletmeni Naciye Doğan
naciyedogan@karatekin.edu.tr
8302
Bilgisayar İşletmeni Ertuğrul Şöhret
ertugrulsohret@karatekin.edu.tr
8215

Taşınır Kayıt İşleri

Bilgisayar İşletmeni Ergün Çınar
erguncinar@karatekin.edu.tr
8214