• Stratejik Hedefler

  Stratejik Hedeflerimiz

  •   Değişim ve gelişmeyi hedefleyen eğitim ve öğretim,
  •   Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma,
  •   Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği,
  •   Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ), 
  •   Katılımcı ve şeffaf yönetişim, Ulusal ve Uluslararası alanda ÇAKÜ algısının güçlendirilmesi.