Misyon & Vizyon

Misyon : Edindiği bilgiler ışığında geleceği planlayan, araştırma, geliştirme ve tasarlama becerisiyle bilim ve teknoloji üretebilen, evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, insanlığa faydalı, bilimsel ve teknolojik bilgileri toplumsal refaha dönüştürme yeteneğine sahip mühendisler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 Vizyon : Eğitim-öğretim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınan, nitelikli mühendisler yetiştiren, disiplinler arası işbirliğini ön planda tutan, bölgesel ve evrensel problemlere çözüm arayan ve tercih edilen önder bir fakülte olmak.

Stratejik Hedeflerimiz

  •   Değişim ve gelişmeyi hedefleyen eğitim ve öğretim,
  •   Çıktı odaklı, disiplinler arası ve topluma fayda sağlayan araştırma,
  •   Uluslararası ilişkilerde etkin işbirliği,
  •   Çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir üniversite-sanayi işbirliği (ÜSİ), 
  •   Katılımcı ve şeffaf yönetişim, Ulusal ve Uluslararası alanda ÇAKÜ algısının güçlendirilmesi.